Corona Protocol

Wanneer je een afspraak bij Voetreflex Eindhoven wilt maken, zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd om zo het risico tot besmetting te beperken. Het zogenoemde Corona protocol. Deze veranderingen zijn onder te verdelen in maatregelen voor de behandeling, tijdens de behandeling en na de behandeling. Beknopt kun je het volgende verwachten:

Voor de behandeling

Tijdens het maken van een afspraak zullen er een aantal vragen gesteld worden om vast te stellen of dit mogelijk is. Dit zijn de volgende vragen.

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

Als het antwoord op alle vragen ‘Nee’ is, worden er nog een aantal controlevragen gesteld. Indien ook dit in orde is, kan een behandeling doorgaan.

Tijdens de behandeling

De aanbevelingen van het RIVM worden gevolgd. Dit houdt in:
– geen handen schudden
– Niezen of hoesten doe je in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in een prullenbak. Als dat niet mogelijk is, dan niezen of hoesten in je elleboog;
– Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel.
– Bij gesprekken 1,5 m afstand houden.

Verder zijn de volgende maatregelen opgesteld door de branchevereniging:
– Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken;
– Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
– Leg je spullen (telefoon, sleutels etc.) weg in bijvoorbeeld jaszak of tas;
– Kom niet te vroeg op je afspraak zodat u niet te lang in de wachtruimte zit;
– Hou zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot de behandelaar en andere mensen;
– Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met wegwerp schoonmaakmaterialen.

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.


Na de behandeling
Tussen de behandelingen door worden de contactpunten gereinigd. Denk aan deurknoppen, armleuningen en tafeloppervlakte, deurbel en telefoon.Uiteraard kun je ervan uitgaan dat de behandelaar tijdens dit hele proces ook alle hygiënemaatregelen in acht neemt. Ben je benieuwd naar het volledige corona protocol? Deze is hier te downloaden. Is het antwoord op jouw vraag hier niet te vinden? Neem gerust contact met me op!